Newsgroups   RSS Feeds   About the groups   Preferences   Help


You are a temporary user until you have set your name under Preferences. Temporary users are erased 24 hours after their last visit.

Only active groups are shown below. Show all groups
GENERAL LISTS
i rss fantastik.announce   Apr 29   Annoncering af fantastiske begivenheder
i rss fantastik.generel   Aug 30   Generel diskussion om fantastik
FORMAL INTEREST GROUPS
i rss fantastik.fantasticon   Aug 1   Planlægning af årlig Fantasticon festival
INFORMAL INTEREST GROUPS
i rss fantastik.cafe   Aug 20   Diskussioner om Café-aftener og andre tilsvarende arrangementer
i rss fantastik.international   - English  International contact forum (English)
i rss fantastik.kunst   -   Diskussioner om fantastisk kunst, arkitektur og design
i rss fantastik.litteratur   -   Læsegruppen - planlægning af hvad der skal læses samt diskussion af teksterne
i rss fantastik.musik   -   Diskussion, anmeldelser o.lign. vedrørende fantastisk musik
i rss fantastik.noff   -   Nordisk Fan Fond
i rss fantastik.sciencefiction   -   Science fiction i alle afskygninger
Red groups contain new messages since Jun 14 2021, 16:01. Mark all as read


This is based on "News-Portal" by Florian Amrhein. To get the source for this modified version, please contact Thomas Olsson.