Newsgroups   RSS Feeds   About the groups   Preferences   Help


You are a temporary user until you have set your name under Preferences. Temporary users are erased 24 hours after their last visit.

Only active groups are shown below. Show all groups
GENERAL LISTS
i rss fantastik.announce   May 31   Annoncering af fantastiske begivenheder
i rss fantastik.generel   May 31   Generel diskussion om fantastik
i rss fantastik.marked   Mar 8   Køb, salg, bytte, efterlysning
FORMAL INTEREST GROUPS
i rss fantastik.aktiv   Jun 14   Arrangering af foreningens aktiviteter
i rss fantastik.internet   Feb 14   Hjemmeside, elektronisk debatforum og web-kalender
INFORMAL INTEREST GROUPS
i rss fantastik.cafe   Jun 20   Diskussioner om Café-aftener og andre tilsvarende arrangementer
i rss fantastik.film   Jan 2   Arrangering af filmdage/aftener og biografture
i rss fantastik.forfatter   Feb 14   Skrivegruppen - tekstkritik og snak om skriveteknik
i rss fantastik.sciencefiction   Feb 16   Science fiction i alle afskygninger
i rss fantastik.spil   Jun 21   Diskussioner om alle former for spil med et fantastisk islæt
Red groups contain new messages since Jun 23 2017, 05:13. Mark all as read


This is based on "News-Portal" by Florian Amrhein. To get the source for this modified version, please contact Thomas Olsson.