Newsgroups   RSS Feeds   About the groups   Preferences   Help


You are a temporary user until you have set your name under Preferences. Temporary users are erased 24 hours after their last visit.

Only active groups are shown below. Show all groups
GENERAL LISTS
i rss fantastik.announce   Nov 28   Annoncering af fantastiske begivenheder
FORMAL INTEREST GROUPS
i rss fantastik.aktiv   Oct 27   Arrangering af foreningens aktiviteter
INFORMAL INTEREST GROUPS
i rss fantastik.cafe   10:11   Diskussioner om Café-aftener og andre tilsvarende arrangementer
i rss fantastik.con   Feb 24   Festivaler og conventions i hele verden
i rss fantastik.film   Jan 2   Arrangering af filmdage/aftener og biografture
i rss fantastik.forfatter   Apr 29   Skrivegruppen - tekstkritik og snak om skriveteknik
i rss fantastik.litteratur   Apr 5   Læsegruppen - planlægning af hvad der skal læses samt diskussion af teksterne
i rss fantastik.sciencefiction   Apr 20   Science fiction i alle afskygninger
i rss fantastik.spil   Jan 21   Diskussioner om alle former for spil med et fantastisk islæt
i rss fantastik.videnskab   Dec 5   Fantastiske aspekter af virkeligheden, f.eks. ny teknologi, videnskab, rumfart
Red groups contain new messages since Jan 20 2017, 12:51. Mark all as read


This is based on "News-Portal" by Florian Amrhein. To get the source for this modified version, please contact Thomas Olsson.