Newsgroups   RSS Feeds   About the groups   Preferences   Help


You are a temporary user until you have set your name under Preferences. Temporary users are erased 24 hours after their last visit.

Only active groups are shown below. Show all groups
GENERAL LISTS
i rss fantastik.announce   Sep 1   Annoncering af fantastiske begivenheder
FORMAL INTEREST GROUPS
i rss fantastik.aktiv   Sep 1   Arrangering af foreningens aktiviteter
INFORMAL INTEREST GROUPS
i rss fantastik.cafe   Feb 20   Diskussioner om Café-aftener og andre tilsvarende arrangementer
i rss fantastik.international   - English  International contact forum (English)
i rss fantastik.kunst   -   Diskussioner om fantastisk kunst, arkitektur og design
i rss fantastik.litteratur   -   Læsegruppen - planlægning af hvad der skal læses samt diskussion af teksterne
i rss fantastik.musik   Apr 25   Diskussion, anmeldelser o.lign. vedrørende fantastisk musik
i rss fantastik.quiz   -   Fremstilling og arrangering af quizzer
i rss fantastik.spil   Oct 7   Diskussioner om alle former for spil med et fantastisk islæt
i rss fantastik.videnskab   Sep 16   Fantastiske aspekter af virkeligheden, f.eks. ny teknologi, videnskab, rumfart
Red groups contain new messages since Jul 6 2020, 20:34. Mark all as read


This is based on "News-Portal" by Florian Amrhein. To get the source for this modified version, please contact Thomas Olsson.