Newsgroups   RSS Feeds   About the groups   Preferences   Help


You are a temporary user until you have set your name under Preferences. Temporary users are erased 24 hours after their last visit.

Only active groups are shown below. Show all groups
GENERAL LISTS
i rss fantastik.announce   Oct 16   Annoncering af fantastiske begivenheder
FORMAL INTEREST GROUPS
i rss fantastik.aktiv   Aug 17   Arrangering af foreningens aktiviteter
INFORMAL INTEREST GROUPS
i rss fantastik.cafe   Dec 1   Diskussioner om Café-aftener og andre tilsvarende arrangementer
i rss fantastik.film   Nov 27   Arrangering af filmdage/aftener og biografture
i rss fantastik.forfatter   Aug 7   Skrivegruppen - tekstkritik og snak om skriveteknik
i rss fantastik.litteratur   Oct 28   Læsegruppen - planlægning af hvad der skal læses samt diskussion af teksterne
i rss fantastik.musik   May 20   Diskussion, anmeldelser o.lign. vedrørende fantastisk musik
i rss fantastik.sciencefiction   Dec 5   Science fiction i alle afskygninger
i rss fantastik.spil   Nov 17   Diskussioner om alle former for spil med et fantastisk islæt
i rss fantastik.videnskab   Dec 18   Fantastiske aspekter af virkeligheden, f.eks. ny teknologi, videnskab, rumfart
Red groups contain new messages since Dec 19 2018, 10:22. Mark all as read


This is based on "News-Portal" by Florian Amrhein. To get the source for this modified version, please contact Thomas Olsson.