Newsgroups   fantastik.aktiv   Reply   Preferences   Help


Subject: Bidrag til det sidste trykte Himmelskibet.
From: fantastiknews [at] flasch.dk (Flemming Rasch)
Date: Jan 24 2018 22:02:17

Som annonceret diverse steder vil magasinet Himmelskibet overgå til elektronisk form i år. Derfor bliver det kommende nummer (54) det sidste der trykkes og sendes ud til alle medlemmer af foreningen.

Hvis du vil nå at have noget med, så er det nu du skal skrive det og sende det til himmelskibet [at] fantastik.dk. Deadline var egentlig 1/2, men den er udsat til 15/2. Det gør dog ikke noget at man sender bidragene i god tid før deadline!

Selv om jeg er lovlig sent ude med et tema, vil jeg gerne opfordre til at man skriver noget om "tegneserier for voksne". Det behøver ikke nødvendigvis at være noget børn ikke må se, men det skal være noget som er målrettet voksne. Andre bidrag er selvfølgelig velkomne, men bidrag der følger temaet vil blive prioriteret, hvis der kommer mere stof ind end der kan være i et nummer.

Vi forbeholder os ret til at bruge det indsendte i et kommende elektronisk nummer af Himmelskibet og/eller i en kommende trykt bog med materiale fra Himmelskibet. Dog maksimalt i halvandet år efter modtagelsen af bidraget.

Flemming Rasch
Redaktør på nummer 54

Jan 24  o Bidrag til det sidste trykte Himmelskibet.  Flemming Rasch