Newsgroups   fantastik.generel   Reply   Preferences   Help


Subject: Re: [announce-liste] Generalforsamling i morgen mandag
From: endymionng [at] gmail.com (Niels)
Date: Mar 12 2017 20:25:03
References: 1

Tue Sorensen wrote:
> Hej alle!
>
>
> Fantastik afholder generalforsamling i morgen mandag den 13. marts i
> Valby Kulturhus kl. 19.00 (lokale vil blive vist på infoskærmen i
> kulturhuset). Generalforsamlingen er selvfølgelig primært for dem som er
> medlemmer af foreningen (betaler kontingent; abonnerer på Himmelskibet),
> men andre interesserede må også gerne komme (de har dog ikke stemmeret
> ved eventuelle afstemninger).
>
> Dagsorden:
> 1. Valg af dirigent og referent
> 2. Formandens beretning
> 3. Kassererens beretning
> 4. Godkendelse af regnskab
> 5. Forslag fra bestyrelsen
> 5a. Bestyrelsen forslår at fra 2018 så vil Himmelskibet ikke længere
> udkomme på papir, men kun elektronisk. Forslaget bygger på de seneste
> års ønsker om at Himmelskibet skulle få en elektronisk udgave, samt at
> de stigende portoudgifter ellers vil ende med at kontingentet skal stige
> hvis der stadig skal sendes trykte udgaver til medlemmerne. Hvis vi går
> over til en elektronisk udgave vil kontingentet kunne sættes ned. Det
> vil blive undersøgt om der skal udgives en trykt "årsbog" som opsamler
> udvalgte noveller og artikler fra Himmelskibet
> 5b. Bestyrelsen foreslår at der laves en jubilæumsbog med udvalgte
> noveller og artikler fra Himmelskibet 1-50
> 6. Indkomne forslag
> 7. Valg af bestyrelse og suppleanter, jævnfør § 5 stk. 2
> 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
> 9. Eventuelt
>
> Vi kunne godt bruge nyt blod i bestyrelsen, så vil vi gerne opfordre til
> at man melder sig, hvis man har lyst.
>
> - Bestyrelsen
>
Jeg stemmer på det kraftigste imod punkt 5a. Det er en dødsdom for foreningen. For at det ikke skal lyde som om jeg bare er imod og ikke har nogen løsningsforslag, så vil jeg gerne tilbyde at give et kontant bidrag...

Hilsen Niels

--
|      Meld dig ind i Foreningen for de     |
|   fantastiske genrer på www.fantastik.dk  |
|-------------------------------------------|
|    "Have you got the will to be weird"    |


---
Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus

Mar 12  v Re: [announce-liste] Generalforsamling i morgen mandag  Niels
Mar 16  `T Re: [announce-liste] Generalforsamling i morgen mandag  Niels
Mar 19  .`- Re: [announce-liste] Generalforsamling i morgen mandag  Thomas Winther