Newsgroups   fantastik.film   Reply   Preferences   Help


Subject: Rettelse: Laterna Magika starter kl. 20.00, ikke 19.30
From: sorensonian [at] gmail.com (Tue Sorensen)
Date: Jun 25 2017 17:03:35

Lige en rettelse til Laterna Magika arrangementet i morgen: Filmen begynder
kl. 20.00, og ikke 19.30 som nævnt i forrige mail.

- Tue

Jun 25  o Rettelse: Laterna Magika starter kl. 20.00, ikke 19.30  Tue Sorensen