Newsgroups   fantastik.fantasticon   Reply   Preferences   Help


Subject: 2017-feedback
From: sorensonian [at] gmail.com (Tue Sorensen)
Date: Sep 04 2017 11:24:11

Hej Fantasticon-gruppe,

Tak for endnu en hyggelig Fantasticon, hvor alle i organiseringskomiteen
tydeligvis har arbejdet hårdt for at stable det hele på benene. Det var en
skøn middag om lørdagen!

Som standholder må jeg dog komme med den observation at festivallen har et
ret stort problem: den tiltrækker ikke særlig mange gæster. Udover os selv
og de sædvanlige hang-arounds, kom der overhovedet mere end ca. 20 gæster
pr. dag? Det er ret ærgerligt i betragtning af at festivallen har været
holdt siden 2004, og siden den tid burde have vokset i diverse fanmiljøers
bevidsthed. Hvad kan der gøres for at forbedre dette i fremtiden? (Det er
jo også et spørgsmål om at festivallen helst ikke skal få alt for stort et
underskud!)

Jeg sad ved siden af DreamLitt-standen, og de udtrykte en stor imponering
over programmets kvalitet. De synes virkelig der var godt kød på
programpunkterne, og mente at det kunne have tiltrukket mange flere, hvis
folk havde vidst at det var der. De ville meget gerne have reklameret for
programpunkterne i deres litterære omgangskreds, hvis de havde haft
mulighed for at gøre det i ordentlig tid. Lektien herfra må være:
Fantasticon-programmet bør stå helt og aldeles færdigt og klart mindst to
uger (gerne en måned) inden festivallen - ikke blot en eller to dage i
forvejen! Folk skal kunne nå at sprede ordet, ikke kun om connen generelt,
men om de enkelte programpunkter. Dette er essentielt.

I det hele taget bør man fremover stræbe efter at have mange detaljer på
plads - også hvad angår PR og pressemeddelelser - i rigtig god tid i
forvejen, så begivenheden kan nå at sive ned i diverse miljøers bevidsthed.
Det kræver ikke nødvendigvis mere arbejde, men blot at man sørger for at få
gjort en del af arbejdet tidligere i organiseringsprocessen. Eller at man
prioriterer det store forkromede overblik lidt højere.

En ting som jeg har hørt folk klage over, både denne gang og tidligere, er
skiltning. Især ude på gaden. Mange synes (og det gør jeg også) at der
burde skiltes langt tydeligere ved indgangen og på den hovedgade,
festivallen ligger i nærheden af. Der bør være større brug af standere og
bannere. Dét vil nok være på sin plads at prioritere fremover.

Selvfølgelig stammer alle problemerne fra at vores miljø er lille, og vi
kun er få til at organisere Fantasticon. Men man burde måske alligevel
forsøge at få nogle flere frivillige med ind i processen (og ja, jeg ved at
det er svært). I så fald kunne man nemlig give de enkelte organisatorer
lidt mindre opgaver, som de kunne koncentrere sig lidt mere om, så alle
ville være lidt mindre udbrændte til sidst (de fleste har jo også et day
job ved siden af). F.eks. én person der kun er ansvarlig for skiltning; én
person der kun er ansvarlig for standholdere, etc. Hvis arbejdspresset er
mindre, vil flere måske have lyst til at være frivillige. Og så vil der
måske også være mentalt overskud til at folk gør lidt mere end kun dét, de
formelt er ansvarlige for.

Det er jo altid nemt at kritisere, men kritikere bør også selv gøre en
indsats for at løse problemerne. Derfor vil jeg gerne være med i komiteen
til næste års Fantasticon. Jeg kunne f.eks. tænke mig at være
ansvarlig/kontaktperson for standholdere, samt (selvfølgelig) at komme med
ideer til programpunkter og generel logistik. Jeg ved godt at Fantasticon
(lidt ligesom Dancon) generelt ikke prioriterer standholdere, men det er
nok en af grundene til at der ikke kommer så mange gæster. Gæster skal have
noget at kigge på. Stande holder også gang i det sociale, fordi der altid
foregår et eller andet på messegulvet. Og standholdere vil fremfor alt
reklamere for connen i hele deres miljø og omgangskreds, hvilket kan være
en særdeles vigtig kilde til flere besøgende. Jeg tror det vil være en god
idé at gøre standene gratis næste år, ligesom i år, simpelthen med det
primære formål at tiltrække standholdere. I forhold til hvor positivt
DreamLitt-folkene snakkede om programmet, tror jeg vi især skal gøre noget
for at tækkes det litterære miljø, som samtidig vil have stor interesse i
vores mange litterære programpunkter. Jeg synes også vi skal gøre mere ud
af tegneserier, både hvad angår programmet og standholdere. Der er nogle
tegneseriefolk (f.eks. Ondskabens Flydende Vatikan) som har negative
erfaringer fra Fantasticon for (så vidt jeg husker) to år siden (fordi der
heller ikke dengang kom ret mange gæster), og dét giver desværre dele af
tegneseriemiljøet nogle varige fordomme omkring Fantasticon som jeg synes
vi skal arbejde for at omstøde - måske endda ved at have delvist
tegneserietema næste år?

Organiseringskomiteen bør holde mødeopstart hurtigst muligt, og brainstorme
om indhold, gæster og sted for næste års con. Vi skal også diskutere dato;
jeg tror at det er en dårlig idé at holde festivallen om sommeren, hvor det
gode vejr er en hindring for at der dukker godt med gæster op. Vi skal nok
nærmere lidt længere hen på efteråret, omend vi selvfølgelig heller ikke
skal clashe med efterårsferien eller kulturnatten, hvor alle mennesker skal
alt muligt andet.

Venlig hilsen,
- Tue

Sep 4  v 2017-feedback  Tue Sorensen
Sep 5  `T Re: 2017-feedback  Klaus Æ. Mogensen
Sep 5  .`T Re: 2017-feedback  Tue Sorensen
Sep 5  ..`T Re: 2017-feedback  Klaus Æ. Mogensen
Sep 5  ...`- Re: 2017-feedback  Tue Sorensen