Newsgroups   fantastik.announce   Reply   Preferences   Help


Subject: Jerry Pournelle er død
From: omjc [at] jydholm.dk (Olav M.J. Christiansen)
Followup: fantastik.generel
Date: Sep 10 2017 14:44:51

Science fiction forfatteren Jerry Pournelle er netop død:

https://www.jerrypournelle.com/chaosmanor/passings/
https://www.jerrypournelle.com/chaosmanor/well-wishing/

Han er bl.a. kendt for romanen Footfall, som han skrev sammen med Larry Niven.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Pournelle

Olav

Sep 10  o Jerry Pournelle er død  Olav M.J. Christiansen