Newsgroups   fantastik.announce   Reply   Preferences   Help


Subject: Laterna Magika juli og august
From: sorensonian [at] gmail.com (Tue Sørensen)
Followup: fantastik.generel
Date: Jul 26 2018 14:53:47

Jeg gør opmærksom på at Gratisbiffen Laterna Magika holder ferie i juli, men vender tilbage med et spændende arrangement den sidste mandag i august.

- Tue

Jul 26  o Laterna Magika juli og august  Tue Sørensen