Newsgroups   fantastik.videnskab   Post   Preferences   Help


Sep 15  # Videnskabsmænd finder vand i atmosfæren på planet indenfor beboelig zone  Andreas Søe
Aug 28  o Apollo 11's computer  Andreas Søe
Jan 12  # Gentagende radiosignaler  Andreas Søe
Jun 7  o Ikke meget håb for andre planeter  Andreas Søe
Dec 18  # Langt ude  Olav M.J. Christiansen
Jan 29  o Billeder af sorte huller  Andreas Søe
Jan 10  o Trekantgalaksen  Olav M.J. Christiansen
Dec 28  o Science fiction eksisterede også i middelalderen  Olav M.J. Christiansen